Prolećna kardiološka radionica

Kopaonik, MK Mountain Resort

09 - 12. april 2020. godine

O nama

Prolećna kardiološka radionica je inovativan stručno-naučni sastanak koji se razlikuje od klasičnih kongresa po tome što je program sastanka organizovan kroz radionice. U radionicama koje će organizovati vodeći domaći eksperti u raznim oblastima kardiologije i srodnih disciplina, predavanja će biti kratka i praktično orijentisana, sa prikazima kliničkih slučajeva. U manjim grupama, u kojima će se organizovati radionice, polaznici će kroz diskusiju i interakciju sa predavačima moći da saznaju najnovije preporuke i trendove u dijagnostici i lečenju kardioloških bolesnika.
Kao i na prethodnoj radionici, i za narednu smo predvideli organizaciju interaktivnih prikaza slučajeva kroz posebno pripremljen “CardioHub” po uzoru na hab koji organizuje ESC tokom Evropskog kongresa kardiologa, kao i dnevni video “newsletter” koji će sadržati intervjue sa ekspertima nakon sesija i njihovo distribuiranje na email adresa učesnika. Webcasting u toku sesija u glavnoj sali i “CardioHub”-u će se i na ovoj radionici realizovati. I na predstojećoj radionici ćemo organizovati “CardioCube” gde će biti održavani treninzi na simulatorima za sve zainteresovane i prijavljene učesnike, a priredićemo i dva štampana izdanja kongresnih novina koje ćemo podeliti svim učesnicima. Škole posvećene pojedinim velikim kardiološkim temama (hipertenzija, lipidi, interventna kardiologija) će biti organizovane korišćenjem najsavremenijih multimedijalnih alata za prezentacije i pratećim štampanim materijalima.
Za ulazak u kongresne sale i ulazak na zajedničke večere biće neophodno da svaki učesnik poseduje kongresni bedž sa QR kodom koji se dobija na registraciji, jer će se na ulasku u ove sale bedževi skenirati i proveravati.
Za više informacija možete da nas kontaktirate na 0637563843 ili 0642199297 ili putem mejla na amecedukacija@gmail.com

Aplikacija

Preuzmite aplikaciju za vaš mobilni uredjaj

Pdf Ikonica

Lokacija

Kopaonik, hoteli Grand i Gorski