Prolećna kardiološka radionica

Kopaonik, MK Mountain Resort

18 - 21. jun 2020. godine

O nama

Prolećna kardiološka radionica je inovativan stručno-naučni sastanak koji se razlikuje od klasičnih kongresa po tome što je program sastanka organizovan kroz radionice. Kao i na prethodnoj radionici, i za narednu smo predvideli organizaciju interaktivnih prikaza slučajeva kroz posebno pripremljen “CardioHub” po uzoru na hab koji organizuje ESC tokom Evropskog kongresa kardiologa, kao i dnevni video “newsletter” koji će sadržati intervjue sa ekspertima nakon sesija i njihovo distribuiranje na email adresa učesnika. Webcasting u toku sesija u glavnoj sali i “CardioHub”-u će se i na ovoj radionici realizovati. I na predstojećoj radionici ćemo organizovati “CardioCube” gde će biti održavani treninzi na simulatorima za sve zainteresovane i prijavljene učesnike, a priredićemo i dva štampana izdanja kongresnih novina koje ćemo podeliti svim učesnicima. Škole posvećene pojedinim velikim kardiološkim temama (hipertenzija, lipidi, interventna kardiologija) će biti organizovane korišćenjem najsavremenijih multimedijalnih alata za prezentacije i pratećim štampanim materijalima.
Za više informacija možete da nas kontaktirate na 0637563843 ili 0642199297 ili putem mejla na amecedukacija@gmail.com

Saznajte više

Program

Preuzmite program Prolećne kardiološke radionice

Aplikacija

Preuzmite aplikaciju za vaš mobilni uredjaj

Pdf Ikonica

Lokacija

Kopaonik, hoteli Grand i Gorski